12AGW Organizing Committee
Hiroyuki Aburatani The Unversity of Tokyo
Sumio Sugano The Unversity of Tokyo
Takashi Ito Kyushu University
Toshio Ota Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd.
Takashi Matsuda Astellas Pharma inc.
Naoto Kondo RIKEN GENESIS CO., LTD.
Shigenobu Fukushima Kiko Tech Co., Ltd.
Masahira Hattori WASEDA University
Ken Kurokawa National Institute of Genetics
Asako Koike Hitachi, Ltd.
Tooru Masui Keio University
Tatsuhiro Shibata The Unversity of Tokyo
Shinichi Morishita The Unversity of Tokyo
Yutaka Suzuki The Unversity of Tokyo
Teppei Komatsu Thermo Fisher Scientific K.K.
Hiroya Kumai Illumina K.K.
Kappei Tsukahara Eisai Co., Ltd.
Naomichi Matsumoto Yokohama city University
Piero Carninci RIKEN
Masao Nagasaki Tohoku University (ToMMo)
Akiyuki Sato TAKARA BIO INC.
Junichi Sunaga TOMY DIGITAL BIOLOGY CO., LTD.
Hisae Arai UNITECH